Produkty AkvatronAKVATRON 6

základní a nejčastěji používaný výrobek. Jedná se o modifikovanou suchou směs, která vytváří hydroizolační efekt na bázi krystalizace. Aplikuje se na připravený povrch konstrukce nátěrem a stěrkováním.


AKVATRON 8

tento výrobek je určen pro sanaci aktivních průsaků vody stavební konstrukcí. Je složen ze speciálního druhu hlinitanového cementu a dalších modifikačních přísad a působí rovněž krystalizačním účinkem. Vyznačuje se rychlým tuhnutím a tvrdnutím, je tudíž náročný na rychlost zpracování.


AKVATRON 12

je vysoce koncentrovaná hydroizolační, krystalizační směs. Je určena především jako přísada do čerstvého betonu při míchání všude tam, kde je prioritním požadavkem na beton jeho vodotěsnost a odolnost vůči agresivním kapalinám.Rovněž jej lze používat při utěsňování kritických míst konstrukce /styk stěny a dna, pracovní spáry ap./Akvatron - výzkum a vývoj hydroizolačního krystalizačního systému reg. č. 4.2. PT02/127
EU fond