Hydroizolační systém

logo Moramis
logo akvatron

Co je AKVATRON?

Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své pevné místo. Patří mezi progresivní technologie, stále častěji používané takřka na všech typech staveb a byl úspěšně aplikován na celé řadě staveb v ČR, SR a dalších zemích.


Výhody izolací akvatronem

ikona
 • zajišťují nepropustnost vody, solných roztoků,ropných produktů atp.
 • jsou odolné ve styku s prostředím pH 3 - 11
 • lze je aplikovat proti pozitivnímu i negativnímu tlaku kapalin
ikona
 • zacelí vlasové trhliny do 0,4 mm
 • nedají se probodnout,roztrhnout ani jinak porušit jako fóliové izolace
ikona
 • mohou být aplikovány na starý i čerstvý beton
 • možnost aplikace na čerstvý beton významně urychlí postup prací
ikona
 • mají životnost prakticky totožnou s životností stavební konstrukce
 • zvyšují mechanickou pevnost povrchu stavební konstrukce
ikona
 • jsou propustné pro vzduch
 • nepotřebují pro aplikaci suchý podklad, ale naopak dostatek vlhkosti
 • zpomalují rozpad stavebních konstrukcí při cyklickém zmrazování a rozmrazování
ikona
 • aplikace je levnější než převážná většina fólií
 • není třeba ochrany při zásypech kolem základů, nebo montáži oceli a drátů

Výrobky technologie AKVATRON jsou řádně certifikovány u akreditovaných laboratoří TAZUS,pobočka Praha a ITC Zlín. Dále pak proběhlo testování v laboratořích Kloknerova ústavu, Praha a VŠB - Technické univerzity, Katedra konstrukcí.


Akvatron - výzkum a vývoj hydroizolačního krystalizačního systému reg. č. 4.2. PT02/127
EU fond